Naši partneři
BMI SYSTEM CZECH
Informační systémy budoucnosti

Rozebrání stringu podle oddělovače
create function dbo.fnSplit(@input nvarchar(2000),@divider nchar(1) = '|')
returns @ret table (value nvarchar(100))
as
 begin
while charindex(@divider, @input) > 0
begin
insert @ret values (left(@input, charindex(@divider, @input) - 1))
set @input = substring(@input, charindex(@divider, @input) + 1, len(@input))
end
if len(@input) > 0
insert @ret values (@input)

return
 end
go

select * from dbo.fnSplit('a|b|C', '|')
 
Sdílejte tuto položku se svými přáteli
 
Související články
TOPlist